سرویس بین الملل

خبرهای این سرویس: 1135

امریکا با تحریم‌های جدید راه دیپلوماسی را برای همیشه بسته است

وزارت خارجه ایران در واکنش به تحریم‌های تازه‌ امریکا بر این کشور به خصوص تحریم رهبر ایران و احتمال تحریم جواد ظریف، وزیر خارجه این کشور، می‌گوید که واشنگتن با این تحریم‌ها راه دیپلوماسی را برای همیشه بسته ‌است.