سرویس بین الملل

خبرهای این سرویس: 1429

عمران خان و رازی که ناخواسته فاش نمود

اگر سیر منطقی مذاکرات امریکایی‌ها و طالبان را بررسی کنیم، باید دریافته باشیم که پاکستان یا دست کم هسته اصلی قدرت در این کشور(فوج) تاکنون نگذاشته که گروه طالبان با دولت افغانستان وارد مذاکره مستقیم شود و آتش‌بس را بپذیرد. آنچه پیداست در این کار موفق هم بوده است.