سرویس اقتصاد

خبرهای این سرویس: 1048

کاهش بی سابقه ارزش افغانی در برابر دالر

در چند روز گذشته قمیت افغانی واحد پول افغانستان در مقابل دالر آمریکایی به به صورت بی سابقه ای کاهش یافته و از ۷۴ افغانی به ۷۸ افغانی در برابر یک دالر رسیده است.

سفر داکتر عبدالله به شهر بمبئی هند

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه دولت وحدت ملی افغانستان جهت شرکت در دومین نمایشگاه تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان – هند به بمبی سفر کرد.