سرویس اقتصاد

خبرهای این سرویس: 830

اتاق تجارت و صنایع زنان افغان افتتاح شد

اتاق تجارت و صنایع زنان افغان به منظور بالا بردن ظرفیت های اقتصادی زنان در کابل افتتاح شد. محمد اشرف غنی همزمان با افتتاح این مرکز گفته که آغاز به کار این اتاق، فصل جدیدی از حضور زنان در عرصه تجارت و صنایع افغانستان خواهد بود.

ایستادن ما در برابر توطئه ها بخشی از همان اصلاحاتی است که امام حسین (ع) در نظر داشت

رئیس جمهوری کشور که در مراسم تجلیل از عاشورای حسینی در مسجد امام زمان (عج) قلعه نجارهای شهر کابل حضور داشت، گفت که “ایستادن ما در برابر توطئه ها و پرده برداشتن از نیت های شوم تفرقه افکنانه، بخشی از همان اصلاحاتی است که امام حسین (ع) در نظر داشت.”