سرویس اقتصاد

خبرهای این سرویس: 817

ایستادن ما در برابر توطئه ها بخشی از همان اصلاحاتی است که امام حسین (ع) در نظر داشت

رئیس جمهوری کشور که در مراسم تجلیل از عاشورای حسینی در مسجد امام زمان (عج) قلعه نجارهای شهر کابل حضور داشت، گفت که “ایستادن ما در برابر توطئه ها و پرده برداشتن از نیت های شوم تفرقه افکنانه، بخشی از همان اصلاحاتی است که امام حسین (ع) در نظر داشت.”