سرویس اقتصاد

خبرهای این سرویس: 1044

رئیس‌جمهور: دولت تسهیل‌ کننده، محافظ و خدمتکار بخش خصوصی است

محمد اشرف غنی رئیس ‌جمهوری کشور عصر امروز در مراسم تجلیل از هفتۀ صنایع و سرمایه ‌گذاری که در قصر سلام‌ خانۀ ارگ برگزار گردیده بود، گفت که این هفته پیام امید دارد و آن اینکه افغانستان از وابستگی به خودکفایی و از اتکا به بیگانه به اتکا به خود به پیش می‌رود.