سرویس اقتصاد

خبرهای این سرویس: 1040

آرین بانک تعطیل شد

بانک مرکزی افغانستان جواز کار آرین‌بانک در کشور را لغو کرد. آرین‌بانک، تنها بانک ایرانی‌ بود که در افغانستان فعالیت داشت.