سرویس اجتماعی

خبرهای این سرویس: 2505

اشرف غنی وارد قندهار شد

محمد اشرف غنی رئیس جمهور در رأس یک هیأت عالی رتبه دولتی به منظور غمشریکی با خانواده استر جنرال شهید عبدالرازق، بزرگان و مردم قندهار، به این ولایت سفر کرده است.