سرویس اجتماعی

خبرهای این سرویس: 2564

رهبر زاده ها بهترین آشپزهای خاور میانه!

این سه زن رستوران‌دار متعلق به خانواده‌های سرشناس سیاسی-جهادی در افغانستان هستند: فاطمه ربانی، دختر برهان‌الدین ربانی، ایمان ناظمی و حمیرا ناصرضیا، نوه‌های سید احمد گیلانی، رهبر فقید حزب محاذ ملی افغانستان اند.