سرویس اجتماعی

خبرهای این سرویس: 2236

دانش: تمام قضایای خشونت علیه خبرنگاران، مورد بررسی قرار گرفته است

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری می گوید که در طول یک ماه اخیر تمام دوسیه ها و قضایای خشونت علیه خبرنگاران که در طول سال ها بلاتکلیف باقی مانده بود، این کمیته مشترک رسانه ها و حکومت مورد بررسی و طبقه بندی قرار گرفت.

جنگ افغانستان برنده ندارد

محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح می‌گوید در نتیجه جنگ افغانستان، نه حکومت پیروز خواهد شد و نه مخالفان مسلح.