سرویس اجتماعی

خبرهای این سرویس: 2505

سفر رئیس جمهوری به لشکرگاه

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری صبح امروز در رأس هیأتی برای همدردی با خانواده های جبار قهرمان و صالح محمد اچکزی به هلمند سفر کرد.

سفر دکتر عبدالله به قندهار

دکتر عبدالله رئیس اجرائیه همراه با شماری از مقام‌های حکومت وحدت ملی به شمول «محمد محقق»، معاون دوم ریاست اجرائیه برای همدردی با خانواده جنرال رازق به قندهار رفت.