سرویس اجتماعی

خبرهای این سرویس: 2523

یک ملیون زن معتاد در کشور جود دارد!

بر اساس گزارش وزارت صحت یک ملیون زن معتاد در کشور وجود دارد و ۳۰ در صد زنان دایکندی را زنان تشکیل می دهد و در قندهار نیز افزایش زنان معتاد نگران کننده است!

کمک ۶۰ ملیونی هند به دانشگاه بامیان

سفیر هند در کابل که به منظور تهداب گذاری دو خوابگاه دانشجویی به بامیان سفر کرده بود حدود ۶۰ ملیون افغانی برای ساخت دو خوابگاه دانشجویی به این ولایت کمک مالی نمود.