سرویس اجتماعی

خبرهای این سرویس: 2236

اتاق تجارت و صنایع زنان افغان افتتاح شد

اتاق تجارت و صنایع زنان افغان به منظور بالا بردن ظرفیت های اقتصادی زنان در کابل افتتاح شد. محمد اشرف غنی همزمان با افتتاح این مرکز گفته که آغاز به کار این اتاق، فصل جدیدی از حضور زنان در عرصه تجارت و صنایع افغانستان خواهد بود.