سرویس اجتماعی

خبرهای این سرویس: 2248

پسری در هرات پدرش را کُشت

پولیس هرات می گوید که در پی مفقود شدن فردی و شروع عملیات تجسسی در ولسوالی انجیل این ولایت، مشخص شد که فرد مورد توسط پسرش کشته شده است.