سرویس اجتماعی

خبرهای این سرویس: 2564

بالاخره عصمت‌الله کامیاب شد!

عصمت‌الله علی‌زاد که از یک قوم خاص می‌باشد با وجود اینکه در امتحان کنکور آکادمی نظامی مارشال فهیم موفق می‌شود نمره ۳۱۲ را کسب کند به این آکادمی راه نمی‌یابد و فرد دیگری از قوم دیگر با نمره ۱۲۴ که بسیار پایین‌تر از نمره عصمت‌الله است به جای وی به آکادمی وارد می‌شود.