beylikdüzü escort gaziantep escort gaziantep escort bayan

سرویس اجتماعی

خبرهای این سرویس: 2379

وزارت عدلیه بیش از ۲۶ هزار جریب زمین دولتی را برگردانده است

وزارت عدلیه می گوید که از آغاز سال ۱۳۹۶ تا اکنون، از غصب بیش از ۲۶ هزار جریب زمین‌، ۳۶ باب دوکان، ۷ دربند حویلی، ۱ باب آپارتمان و تصرف بیش از ۱۷۱ میلیون افغانی، حدود ۱ یک میلیون دالر امریکایی، و ۱۳ هزار یورو، در پیشگاه محاکم دفاع صورت گرفته است.