سرویس اجتماعی

خبرهای این سرویس: 2872

۲۸ درصد دختران در افغانستان پیش از ۱۸ سالگی ازدواج می‌کنند

وزیر اقتصاد افزود برای کاهش آسیب‌پذیری دخترانی که زیر سن ازدواج می‌کنند، به‌ویژه در نقاط دوردست کشور نیاز است تا به توانمندسازی اقتصادی، آموزش باکیفیت و راه‌اندازی برنامه‌های آگاهی‌دهی دختران و زنان بیشتر توجه شود

افراد زیر سن در صفوف پولیس استخدام نمی شوند

وزارت خارجه‌ی امریکا در گزارش سالانه‌اش با عنوان «قاچاق انسان» گفته است سوءاستفاده از کودکان و بچه‌بازی در نیروهای امنیتی افغان وجود دارد، اما هرگز افسران به‌خاطر بچه‌بازی در افغانستان مورد پیگرد قرار نگرفته‌اند.