سرویس اجتماعی

خبرهای این سرویس: 1985

در ۱۶ سال گذشته، بالاترین آمار خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است

کمیته مصونیت خبرنگاران افغان در شش ماه اول سال ۲۰۱۷ میلادی  ۷۳ قضیه را که شامل قتل، لت و کوب، جرح، توهین و تحقیر، تهدید و بازداشت های مؤقت می شود را ثبت کرده است. این آمار بالاترین رقم خشونت علیه خبرنگاران را در شش ماه اول سال در ظرف ۱۶ سال گذشته نشان می دهد.

جنبش روشنایی نمونه رشد اجتماعی و یک گام مثبت در جامعه افغانستان است

سرور دانش، معاونت ریاست جمهوری در ملاقاتش با دامینیک جیرمی، سفیر بریتانیا گفت که طی ده سال اخیر جامعه افغانستان با فراگیری دانش و کسب تجربه از گذشته، تحول زیاد یافته است و جنبش روشنایی از لحاظ رشد اجتماعی یک گام مثبت است.