سرویس اجتماعی

خبرهای این سرویس: 2763

کرونا مردها را بیشتر می کشد

این روند برای نخستین بار در چین مشاهده شد، جاییکه طبق بررسی صورت گرفته مشخص شد که میزان مرگبار بودن این ویروس در بین مردان ۲.۸ درصد و در بین زنان ۱.۷ درصد بوده است.