- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

یک چهارم کودکان جهان به دلیل تغذیه ناکافی کوتاه قد هستند

برنامه جهانی خوراکه سازمان ملل متحد لیست کوتاه زیر را به تازگی اعلام کرده که براساس این لیست کلیه آمارها و حقایق موجود در خصوص کمبود تغذیه و گرسنه های دنیا اعلام شده است.