- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

یک شبکه چهارده نفره تروریستی در خوست دستگیر شد

اداره امنیت ملی امروز (دوشنبه) با ارسال خبرنامه ای به رسانه ها نوشته است که مامورین این اداره طی چندین عملیات متفاوت، موفق به دستگیری یک گروه چهارده نفره تروریستان وابسته به شبکه تروریستی حقانی در ولایت خوست شده اند.

براساس خبرنامه اداره امنیت ملی، این افراد پیش از این مصروف فعالیت های تروریستی و ماین گذاری در مناطق مختلف ولایت خوست بوده اند.

خبرنامه مذکور همچنین می افزاید که دستگیر شدگان در اعترافات شان گفته اند که به دستور «فرمانده رحمت الله» در فعالیت های متعدد ماین گذاری و ترور افراد و اشخاص در نقاط مختلف ولایت خوست سهم فعال داشته اند.

این افراد همچنین به دستور فرمانده مذکور در حمله بر ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا نیز اشتراک کرده بودند.