- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

یک حمله خونین در سرپل دفع شد

دفتر مطبوعاتی ولایت سرپل اعلام کرده است که این ماین گذار قصد داشته است که نمازگزاران روز جمعه را هدف قرار دهد.
به نقل از خبرنامه این مرکز، در پیوند به این رویداد بصیر فرزند فیض الله باشنده اصلی جرغان ولسوالی کوهستانات که در جمع نمازگزاران حضور داشت بازداشت شده و فرد دیگر بنام یونس تحت پیگرد نیروی امنیتی قرار دارد.
در خبرنامه به نقل از ظاهر وحدت والی سرپل گفته شده است: “همان قسمیکه من بارها در صحبت هایم گفتم دشمنان و مزدوران حلقه به گوش بیگانه باشعار های زیبایی به ظاهر اسلامی تیشه را برداشته بر ریشه دین میکوبند حرفم کمتر شنیده میشد و عمل امروز دهشت افگنان مصداق عینی گفته هایم است و از سوی هم عملکرد امروز شان ثابت میسازد که آنان نه به مولوی، نه به عالم دین، نه به افراد ملکی، نه به زن و نه به کودک رحم دارند و هدفشان کشتن است و بس.”
آقای وحدت گفته که من از عالمان دین و مردم شرافتمند ولایت سرپل می خواهم که پس از این در برابر همچو عملکردهای دهشت افگنان آرام ننشسته و موضع شان را قاطعانه اعلام کنند.