- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

گروهی شش نفری تروریستان در هرات دستگیر شد

خبرنامه ای که ریاست امنیت ملی به رسانه ها فرستاده گفته که این گروه تاکنون چندین مورد حمله های تروریستی، انفجاری، ماین گذاری، ترور افراد و فعالیت های تخریبی داشته است.

به نقل از خبرنامه، سرگروه این شش تن، صفی الله نام دارد و به فعالیت های تخریبی نیز اعتراف کرده است.

این گروه همچنین اعتراف کرده است که دو افسر و یک سرباز پولیس را نیز به قتل رسانده است.

افراد دستگیر شده، مشفق الله فرزند عتیق الله، وحید فرزند بسم الله، غلام محمد فرزند عبدالستار، بهار الدین فرزند علاوالدین و سید عیسی فرزند سید ولی هستند.

این افراد در مربوطات قریه قفسلان ولسوالی انجیل ولایت هرات دستگیر شده اند.