- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

کمیسیون انتخابات: ثبت نام رای دهندگان با یک ماه تاخیر آغاز می شود

پیش از این اعلام شده بود که ثبت نام رای دهندگان و توزیع کارت های رای دهی در هفته نخست ماه حمل شروع شود.

کمیسیون مستقل انتخاباتی همچنین می گوید که همزمان ثبت نام رای دهندگان و توزیع کارت های رای دهی در مرکز شهرهای کشور نیز آغاز خواهد شد.

لازم به ذکر است که پیش تر اعلام شده بود انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها در پانزدهم ماه سرطان سال بعدی خورشیدی برگزار می گردد.

اما چندی بعد، رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخاباتی از احتمال تاخیر در برگزاری انتخابات سخن گفت که با واکنش شمار زیادی از جریان ها و احزاب سیاسی کشور مواجه گردید.

ماه گذشته، مجموع ۲۰ حزب سیاسی در اعلامیه ای قاطعانه خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان مقرر آن شدند.

کمیسیون مستقل انتخاباتی در واکنش به این خواسته ی آنان، گفت که اگر بودجه و امنیت برگزاری انتخابات تامین گردد، انتخابات را در تاریخ تعیین شده آن برگزار می کند.