• انتشار: ۳ سنبله ۱۳۹۵
  • ساعت: ۱۶:۳۸
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 12665
پرینت

کمیته ای به منظور تامین امنیت رسانه ها و خبرنگاران تشکیل می شود

دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری،  گفته است که کمیته ای مشترک هماهنگی میان فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه های افغانستان و حکومت تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری تشکیل می شود.

خبرنامه ای که دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری منتشر کرده گفته شده که در جلسه‎ی (سه شنبه ۲ اسد) شورای امنیت ملی طرزالعمل تامین امنیت و مصؤنیت ژورنالیستان و رسانه ها به تصویب رسید.

در خبرنامه گفته شده که بر اساس این طرزالعمل کمیته مشترک هماهنگی میان رسانه ها و حکومت تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری به وجود خواهد آمد. هم چنین کمیته ولایتی تامین امنیت و مصونیت ژورنالیستان نیز در ولایات ایجاد خواهد شد.

براساس طرزالعمل کاری کمیته مشترک، ۱۰ عضو دولتی که شامل مشاور ارشد ارتباطات ریاست جمهوری، معاون دفتر شورای امنیت ملی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، معین وزارت خارجه، معاونان امنیت ملی، لوی درستیز، اداره ارگان های محلی، سخنگوی ریاست اجرایی و رئیس روابط استراتیژیک دفتر شورای امنیت ملی میشود.

از سوی نهادهای رسانه ای نیز شش تن از اعضای رهبری فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه های افغانستان که از سوی این فدراسیون معرفی می شوند را با ریاست معاون دوم رئیس جمهوری اداره می کنند.

این کمیته در ولایت ها نیز، با حضور  معاون والی، مدیر نشرات و آگاهی عامه مقام ولایت، رئیس اطلاعات و فرهنگ، مسؤل ارتباطات عامه و مطبوعات قوماندانی امنیه، مسؤل ارتباطات عامه و مطبوعات ریاست امنیت ملی، مسؤل ارتباطات عامه و مطبوعات قول اردو ها در ولایت، سه تن از نمایندگان فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه های کشور که رسما معرفی می شوند را تشکیل می دهند.

وظایف این کمیته مشترک در مرکز شامل، شناسایی تهدیدات علیه رسانه ها، ارجاع گزارش شکایت از تهدیدات علیه رسانه ها و خبرنگاران، بررسی مسایل مطروحه از طرف کمیته های ولایتی، طرح طرزالعمل ها و رهنمودهای لازم جهت بهبود هماهنگی میان رسانه ها و حکومت و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط می شود.

همچنین بررسی رفتار های که باعث سوء تفاهم میان ژورنالیستان و نیروهای امنیتی شده باشد، ارائه پیشنهادات و رهنمودها به کمیته های ولایتی، ارائه مشوره به رسانه های همگانی، جلب همکاری های کشور های منطقه برای حمایت از خبرنگاران به همکاری وزارت امور خارجه، مطرح ساختن تهدیدات تروریستی علیه ژورنالیستان و رسانه ها در شورای امنیت ملل متحد، انسجام نهادها و محافل بین المللی دولتی و غیردولتی در حمایت از ژورنالیستان و رسانه های افغانستان و برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی نیز شامل وظایف کمیته مشترک می شود.

وظایف کمیته مشترک در ولایت ها نیز شبیه وظایف کمیته مشترکی که در مرکز می شود، است.

گفتنی است که وزارت امور داخله جهت تطبیق طرزالعمل کمیته مشترک، مرکز هماهنگی رسانه ها را در مرکز و قوماندانی های امنیه ی ولایات تأسیس می کند.

همچنین ریاست عمومی امنیت ملی مرکز حمایت رسانه ها را در مرکز و ولایات تأسیس می کند و تهدیدات امنیتی علیه آن ها را شناسایی و به هماهنگی وزارت داخله خنثی می کند.

ژورنالیستان و رسانه های همگانی نیز در صورت بروز هر نوع تهدید و یا احساس تهدید، به اسرع وقت گزارش آن را از طریق کمیته مشترک به مرکز حمایت ارئه می کنند.

در خبرنامه گفته شده است که تا زمان خنثی سازی کامل تهدید، ژورنالیستان و رسانه های مورد تهدید، تحت تدابیر امنیتی توسط ارگان های امنیتی حاکم در محل چون قوماندانی امنیه و حوزه های امنیتی قرار می گیرند.

به نقل از خبرنامه، مرکز هماهنگی مکلف است روند تعقیب و گرفتاری عاملان خشونت، تهدید علیه رسانه ها و ژورنالیستان و سپردن دوسیه های نسبتی آن ها به نهادهای عدلی و قضایی را تسریع کند.

ایجاد کمیته مشترک هماهنگی میان فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه های افغانستان و حکومت تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری، عزم دولت افغانستان به صیانت از ارزش های مدنی، آزادی بیان و تأمین فضای امن و مصئون برای فعالان عرصه ی ژورنالیزم و رسانه ها را می رساند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *