- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

کار ساخت سربند کانال «کچورشمتی» ولایت لغمان پایان یافت

وزارت انرژی و آب با نشر خبرنامه ای امروز (چهارشنبه) نوشته؛ این وزارت بر اساس تعهدات و برنامه‌ های درازمدت خویش برای مدیریت همه جانبه منابع آب، جلوگیری از سیلاب‌ها، تامین آب زراعتی و آشامیدنی شهروندان کشور، اینک کار ساخت سربند کانال کچورشمتی ولایت لغمان را تکمیل کرده است.

این کانال در مرکز ولایت لغمان قرار دارد و هزینه ساخت آن نزدیک به ۱۷ میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت انرژی و آب پرداخت شده است.

مسوولان وزارت انرژی و آب می‌گویند که این کانال ۱۵ کیلومتر طول دارد و بیش از۴۰۰ هکتار زمین را تحت پوشش آبیاری قرار داده است.