- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

کار اعمار پروژه “کاسا یکهزار” آغاز شد

این پروژه یک میلیاد و یک صد و هفتاد میلیون دالر ارزش دارد و از شمال قرقیزستان آغاز و با عبور از تاجیکستان و افغانستان به پاکستان می رسد.

طول مسیر این پروژه ۱۲۵۰ کیلومتر است که برق ولتاژ بالا را به پاکستان منتقل می کند.

به نقل از مقام های وزارت خارجه حدود ۵۶۲ کیلومتر این پروژه از افغانستان می گذرد و سالانه ۴۵ میلیون دالر مالیات بابت عبور اخذ می شود.

پروژه کاسا یکهزار دارای دو استیشن تغییر دهنده برق از ای سی (AC) به دی سی (DC) و برعکس آن در مناطق سنگ توده تاجیکستان، نوشیره پاکستان و یک ترانسفرمر در افغانستان است.

گفتنی است در مراسم افتتاح این پروژه از جانت کشور، عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی حضور داشت.