- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

چهار پروژه عام المنفعه با هزینه ۸۶ میلیون افغانی به امضا رسید

وزارت انرژی و آب با نشر خبرنامه ای نوشته که انجینر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب هنگام امضای این قرارداد گف که وزارتش در آینده ای نزدیک کار طراحی این پروژه ها را روی دست خواهد گرفت.

در خبرنامه مذکور گفته شده که این پروژه‌ها شامل بازسازی و تحکیم دیوار استنادی سواحل رودخانه بد دره ولسوالی یفتل ولایت بدخشان، بازسازی و تحکیم دیوار استنادی سواحل فارم شکوفان مرکز ولایت بادغیس، بازسازی و تحکیم دیوار استنادی سواحل پریخم ولسوالی خواهان ولایت بدخشان، بازسازی پروژه تحکیم دیوار استنادی سواحل آبقول ولایت بغلان  و بازسازی بخش دوم ساختمان مرکزی و ریاست انسجام پروژه های وزارت انرژی و آب می باشد.