- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

چهار فرمانده داعش در ننگرهار به پروسه صلح دولت پیوستند

اداره ولایتی امنیت ملی کشور گفت که این چهار فرمانده داعش هر یک ولسوال نام نهاد داعش برای ولسوالی کوت، فرمانده پولیس، رئیس نظامیان این گروه و یک فرمانده نظامی داعش در ننگرهار بودند.

امنیت ملی هویت هر یک از این چهار فرمانده را به قرار ذیل اعلام کرده است

خبرنامه می افزاید که این فرماندهان داعش پس از تلاش های اداره امنیت ملی به پروسه صلح دولت پیوسته اند.

این چهار فرمانده که خود را از باشندگان ولسوالی کوت معرفی کرده اند می گویند که پیش تر با طالبان فعالیت داشتند.

در همین حال، رئیس ولایتی اداره امنیتی ملی ننگرهار جنرال محمد حریفی می گوید که داستان غم انگیز داعش در این ولایت رو به اتمام است.

وی گفت که این گروه در ولسوالی شینوار شکست خورده اند و در یک ماه آینده این گروه از این ولایت ریشه کن خواهد شد.