• انتشار: ۶ ثور ۱۳۹۶
  • ساعت: ۰۷:۵۹
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 20357
پرینت

چهارده هزار تن واجد شرایط امتحان در اداره توزیع شناسنامه الکترونیکی شد

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی اسناد بیش از ۲۵ هزار متقاضی کار را بررسی کرد و ۱۴ هزار تن آنان را واجد شرایط امتحان انتخاب کرد.

تعداد ۴۹۲ بست کارکنان پروژه برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی، که قبلا ً از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اعلان سپرده شده بود، که طی آن ۲۵۴۸۰  تن درخواست کردند.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تمامی درخواستی ها و اسناد مرتبط به آن را بررسی و شامل لست ابتدایی درخواست کننده گان نموده است.

حدود ۷۰ درصد درخواست کنندگان از مجموع ۲۵۴۸۰ درخواست کننده، دارای درجه تحصیلی حد اقل لیسانس می باشند، که از این میان حدود ۹ فیصد آنها را خانم ها تشکیل میدهد و بیشتر از ۱۴۰۰۰ درخواست کننده با در نظرداشت معیارات استخدام که حد اقل درجه لیسانس میباشد، از جانب کمیته موظف واجد شرایط امتحان جمعی شناخته شده است. تمام پروسه  ای ترتیب درخواست ها و اسناد کاندیدان توسط نمایندگان جامعه مدنی، شبکه زنان افغان، رسانه ها و نماینده گان ولسی جرگه نظارت گردیده و موارد نظارت توسط نهاد های متذکره شامل تمام مراحل استخدام خواهد بود.

استخدام شفاف، بیطرف و مبتنی به اصل شایستگی از مکلفیت های اصلی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و تعهدات جدی رهبری این کمیسیون میباشد، به همین منظور کمیته موظف تحت رهبری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در نظر دارد امتحان جمعی تعداد ۴۹۲ بست عملیاتی برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی را با استفاده از وسایل الکترونیکی و تکنالوژی معلوماتی تحت نظارت نمایندگان جامعه مدنی (گروه کاری مشترک جامعه مدنی) ، شبکه زنان افغان و رسانه ها در یک فضای کاملاً شفاف راه اندازی نماید.

ترتیب سوالات، برگزاری و اخذ امتحان جمعی از جانب افراد اکادمیک و نهاد ثالث انجام یافته و همچنان نمره دهی اوراق امتحان با استفاده از سیستم ها و وسایل تکنالوژی انجام می یابد و هیچگونه مداخله افراد در گزینش کاندیدان نهائی امکان پذیر نخواهد بود که تمامی این موارد شفافیت پروسه را بصورت کامل تضمین مینماید. برعلاوه تمام واجدین شرایط امتحان جمعی قبل از امتحان شامل سیستم بیومتریک میگردد ،که از اصل شایستگی و حصول اطمینان از ارائه امتحان توسط کاندیدان اصلی کمک مینماید.

قابل تذکر است، که تاریخ معین امتحان جمعی، زمان و محل اخذ کارت امتحان و شامل شدن در سیستم بیومتریک از طریق اطلاعیه رسمی و همچنان از طریق رسانه های همگانی و بطور مستقیم به اطلاع کاندیدان واجد شرایط بزودی رسانیده خواهد شد. برعلاوه لست ابتدائی درخواست کنندگان و لست کاندیدان واجد شرایط از طریق ویب سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی امروز به نشر خواهد رسید.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از ادارات ذیربط، جامعه مدنی و رسانه ها صمیمانه درخواست می نماید که با نظارت از پروسه امتحان جمعی بمنظور تامین شفافیت این اداره را همکاری لازم نمایند. این کمیسیون همچنان بمنظور تقویت نقش زنان در ادارات، خصوصاً از طبقه اناث واجد شرایط تقاضا میکند تا جهت احراز این بست ها در رقابت آزاد اشتراک نمایند.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *