- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

پرکردن صندوق های رأی با زور تفنگ در بادغیس

به گزارش رها، مسئولان کمسیون مستقل انتخابات بادغیس گفته اند که روند رأی دهی درولسوالی جوند این ولایت با تقلب گسترده همراه بوده است.
فهیم قایم فرمانده پلیس بادغیس گفت که صندوق های رأی گیری درولسوالی جوند به نفع دونامزد انتخابات مجلس نمایندگان به زور تفنگ افرادمسلح غیرمسئول پر شده است.
وی گفت که دو افسر پلیس نیز به ظن مداخله در روند انتخابات بازداشت شده اند.
امان الله امان رئیس کمسیون مستقل انتخابات بادغیس گفت که افرادمسلح غیرمسئول به کارمندان کمسیون مستقل انتخابات اجازه ندادند که به مراکز رأی دهی حضور پیدا کنند.
او افزود که شش مرکز رأی گیری درساحه پیر حاجی ولسوالی جوند توسط افراد مسلح غیرمسئول بازشده و آنها خود شان اوراق رأی دهی را مطابق به خواست خود علامت زدند و به صندوق ها انداختند.
دخالت زورمندان در ولسوالی های دور افتاده یکی از معضلات انتخابات است که هنوز حل نشده است. کمسیون مستقل انتخابات و استره محکمه باید با خاطیان و عاملان تقلب برخورد قاطعانه داشته باشند تا درس عبرت برای دیگران شوند و از تکرار این گونه حوادث جلوگیری شود.