- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

پاکستان در اعتراض به دخالت والی ننگرهار کنسولگری خود در جلال آباد را تعطیل کرد

سفارت پاکستان در کابل با تایید این اقدام علت آن را دخالتهای حیات الله حیات والی ننگرهار عنوان کرد.
سفارت پاکستان در کابل همچنین، دولت افغانستان را برای تصمیم گیری در این خصوص آگاه ساخته است.
این سفارتخانه، دخالت حکومت افغانستان در امور قونسولگری خود را نقض کنوانسیون وین عنوان کرد.
محمد فیصل سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در اعتراض به این اقدام گفت که قونسولگری پاکستان در شهر جلال آباد تا زمانی که وضع امنیتی به پیش از ۲۸ آگست بازنگردد همچنان بسته خواهد ماند.