- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

پاکستان به وعده های خود علیه مبارزه با تروریسم عمل نمی کند

داکتر عبدالله افزود که پاکستان به وعده های خود علیه مبارزه با تروریسم عمل نمی کند و همکاری صادقانه با افغانستان و جامعه بین المللی در این خصوص ندارد.

آقای عبدالله خاطر نشان کرد تروریسم جان هزاران نفر را در افغانستان تاکنون گرفته است اما پاکستان حتی هیچ اقدامی برای اثبات صداقت خود علیه مبارزه با تروریسم نکرده است.

رئیس اجرایی کشور تاکید کرد که طالبان مانند گذشته همچنان در پاکستان زندگی می کنند و از آنجاست که طرح های حمله به افغانستان را می چینند.

آقای مایکل مکینلی سفیر ایالات متحده در افغانستان نیز با ابراز تاسف و تسلیت خود برای خانواده های قربانیان حوادث اخیر کابل گفت که کشورش همچنان متعهد است تا از افغانستان حمایت کند.

آقای مکینلی افزود که ایالات متحده و جامعه جهانی اجازه نخواهند داد تا افغانستان یک بار دیگر به مامنی برای تروریسم مبدل شود.