- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

ولسوالی ناوه هلمند بعد از یک سال از کنترول طالبان بیرون شد

حدود دو هفته پیش عملیات برای پس گیری ولسوالی ناوه ولایت هلمند آغاز شده بود.

عمرزواک، سخنگوی والی هلمند گفت که در عملیات مشترک پس‌گیری این ولسوالی، نیروی امنیتی افغان با حمایت نیروی هوایی ناتو همکار بودند.

آقای زواک افزود که اکنون نیروی امنیتی کشور وارد مرکز ولسوالی ناوه شده‌ و همچنین پایگاهی موسوم به “ماموریت عینک” که یکی از پایگاه‌های مهم افراد گروه طالبان قلمداد می‌شد، هم به دست نیروی امنیتی افتاده است.

به گفته او رهبری عملیات را کماندوهای ارتش افغانستان داشته‌اند و نیروی پولیس نیز برای تامین امنیت محل وارد این ولسوالی شده‌اند.

سخنگوی والی هلمند می‌گوید که بزرگترین مانع برای نیروی امنیتی کشور وجود ماین‌های کنار جاده هستند که توسط افراد گروه طالبان کاشته شده‌است.

تاکنون از میزان تلفات نیروی طالبان و نیروهای امنیتی اطلاعی در دست نیست.

گروه طالبان تا هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده‌اند.

ولسوالی ناوه هلمند بعد از یک سال از کنترول طالبان بیرون شد

مقام های دولتی ولایت هلمند اعلام کرده اند که ولسوالی ناوه این ولایت بعد از یک سال، طی عملیاتی از کنترول گروه طالبان بیرون شد.

حدود دو هفته پیش عملیات برای پس گیری ولسوالی ناوه ولایت هلمند آغاز شده بود.

عمرزواک، سخنگوی والی هلمند گفت که در عملیات مشترک پس‌گیری این ولسوالی، نیروی امنیتی افغان با حمایت نیروی هوایی ناتو همکار بودند.

آقای زواک افزود که اکنون نیروی امنیتی کشور وارد مرکز ولسوالی ناوه شده‌ و همچنین پایگاهی موسوم به “ماموریت عینک” که یکی از پایگاه‌های مهم افراد گروه طالبان قلمداد می‌شد، هم به دست نیروی امنیتی افتاده است.

به گفته او رهبری عملیات را کماندوهای ارتش افغانستان داشته‌اند و نیروی پولیس نیز برای تامین امنیت محل وارد این ولسوالی شده‌اند.

سخنگوی والی هلمند می‌گوید که بزرگترین مانع برای نیروی امنیتی کشور وجود ماین‌های کنار جاده هستند که توسط افراد گروه طالبان کاشته شده‌است.

تاکنون از میزان تلفات نیروی طالبان و نیروهای امنیتی اطلاعی در دست نیست.

گروه طالبان تا هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده‌اند.