- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

وقوع انفجاری دیگر در منطقه «قلعه فتح الله» شهر کابل

لحظاتی پیش چهار انفجار نسبتا قوی غرب شهر کابل در منطقه دشت برچی را لرزاند که به دنبال آن، صدای پراکنده شلیک گلوله نیز به گوش می رسید.

اما به دنبال این انفجارها، یک انفجار دیگر به طور همزمان منطقه قلعه فتح الله واقع در حوزه دهم امنیتی پولیس شهر کابل را لرزاند.

تاکنون هیچ جزئیاتی در خصوص این انفجارهای پیاپی به دست نرسیده است.