- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

واکنش وزارت دفاع ملی به گزارش اخیر سیگار درباره «دزدی تیل»

وزارت دفاع ملی با نشر خبرنامه ای امروز (شنبه) نوشته که این وزارت گزارش اخیر سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان را دریافت و در مورد  اینکه به  اساس پلان منظور شده وزارت دفاع در رابطه به اکمال مواد ممر قطعات و جزوتام های اردوی ملی نکات ذیل را قابل یاد آوری میداند:

وزارت دفاع ملی در خبرنامه اش افزوده که رهبری وزارت دفاع ملی مصمم است تا در مبارزه علیه فساد اداری به عنوان یکی از شاخصه های اساسی اولویت های کاری خویش مبارزه جدی نموده و با متخلفین برخورد قانونی کند.

اداره بازرسی ویژه ایالات متحده از بازسازی افغانستان به تازگی در گزارشی گفته بود که ۱۵۴٫۴ میلیون دالر از تیل های مورد نیاز نیروهای امنیتی افغانستان و نظامیان خارجی مستقر در افغانستان دزدی شده است.

برای خواندن گزارش در این خصوص، روی نوشته زیر کلیک کنید:

بیش از ۱۵۴ میلیون دالر تیل از نیروهای امنیتی و خارجی دزدی شده است [1]