- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

نی: دولت در تلاش برای نفوذ بر رسانه ها است

«مجیب خلوتگر» رئیس اجرایی دفتر نی می گوید که دولت برای پوشاندن کم کاری هایش به دنبال آنست تا نفوذ خود را بر رسانه ها افزایش دهد.

وی گفت: «دولت در یک تقابل و دشمنی با رسانه ها قرار گرفته است و برای امنیت خبرنگاران هیچ اقدامی نمی کند.»

این در حالیست که پنجشنبه هفته گذشته چند سارق مسلح به دفتر محلی تلویزیون خورشید و اتحادیه ژورنالیستان در ولایت هرات حمله کرده و پس از تخریب اموال آنها، برخی لوازم آنجا به شمول کمره و کامپیوترهای این دفتر را به سرقت بردند.