- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

نیروی امنیتی از حمله بر سفارت آلمان در چهارراهی زنبق مطلع بود

 

تلویزیون یک آلمان، شب گذشته گزارشی را منتشر کرد که آلمان پنج و نیم ماه قبل از انجام حمله توسط یک لاری پر از مواد منفجره در چهارراهی زنبق کابل خبر داشته است و مقامات امنیتی افغانستان را در جریان گذاشته بود.

این تلویزیون مدعی شده است که مقامات امنیتی کشور توجه جدی به این قضیه نکردند. آلمان می‌دانست که حکومت تدابیری روی دست نگرفته است، کارمندان خود را از سفارت تخلیه کرد.

بر اثر این انفجار مهیب که در ۳۱ ماه می/ ۱۰ جوزا در چهارراهی زنبق کابل رخ داد بخش بزرگی از سفارت آلمان تخریب شد و نزدیک به ۷۰۰ تن کشته و زخمی شدند.

مارتین شافر، سخنگوی وزارت خارجه المان به تلویزیون مذکور گفته است که در این رویداد به کارمندان سفارت آسیبی نرسید، چون آنان کارمندان را منتقل کرده بودند.

مایکل گوتشنبرگ، کارشناس مسایل تروریسم گفته که حدود پنج و نیم ماه پیش سرویس نظامی آلمان معلومات در مورد حمله به سفارت آلمان را به دست آورده بود که شش روز قبل از حمله نیز سرویس های دیگر استخباراتی به آن دسترسی پیدا کرد.

تاکنون دولت در مورد نشر این گزارش واکنشی نشان نداده است.

گفتنی است که چندی پیش گزارش شده بود که یک تیم استخباراتی از آلمان برای بررسی این موضوع با پولیس افغانستان همکاری می کند.