- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

نرخ مبادله افغانی در برابر اسعار خارجی شنبه ۲۲ جدی ۱۳۹۷