- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

نرخ خرید و فروش برخی از ارزها در بازار کابل/شنبه ۶ سنبله