- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

نرخ تبادله پول افغانی در برابر اسعار خارجی/یکشنبه ۲۲ دلو