- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی/سه شنبه ۲۲ حوت