- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

نرخ تبادله اسعار خارجی در بازار کابل/ ۲۹ سنبله