- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

نرخ تبادله ارزهای خارجی در برابر پول افغانی (یکشنبه ۱۴ قوس)