- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

نتیجه یک تحقیق جدید؛ متوسط عمر افغان ها بیشتر شده است

به نقل از این گزارش، اوسط عمر زنان در افغانستان ۶۲ سال و متوسط عمر مردان ۶۰ سال گفته شده است که هنوز هم از رهگذر طول عمر شهروندان کشور در رده های پایانی فهرست جهانی قرار گرفته است.

بهبود وضعیت اقتصادی، دسترسی به خدمات صحی و گسترش سواد از جمله عواملی دانسته می شوند که در افزایش اوسط عمر انسانها موثر اند.

سازمان جهانی صحت می گوید که از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ اوسط عمر بشر پنج سال افزایش یافته است که از سالهای ۱۹۶۰ تا کنون بی پیشینه می باشد، اما در این میان نابرابری های بزرگ میان کشورهای انکشاف یافته و درحال رشد وجود دارد.

در گزارش این سازمان، اوسط عمر شهروندان ۱۲ کشور پیشرفتۀ جهان ۸۲ سال تخمین شده است، حال انکه اوسط عمر در ۲۲ کشور درحال رشد کمتر از ۶۰ سال است.

مردم سویس، آیسلند، آسترالیا، سویدن و اسرائیل بر اساس این احصائیه بالاترین اوسط عمر را دارند و کشورهای چاد، ساحل عاج، جمهوری افریقای مرکزی، انگولا و سیرالیون در پایین ترین رده‌های فهرست قرار گرفته اند.

باآنکه این پنج کشور افریقایی در قعر فهرست رده بندی قرار گرفته است، سازمان جهانی صحت گزارش داده است که از سال ۲۰۰۰ به اینسو، افریقا شاهد افزایش چشمگیر حد متوسط عمر بوده است.

تایس بویرما مسوول بخش معلومات، اسناد و تحقیق سازمان جهانی صحت می گوید که افزایش بیش از نُه سال، اکنون اوسط عمر افریقایی‌ها را به ۶۰ سال رسانده است. او گفته است که دلیل عمدۀ آن بهبود صحت اطفال، پیشرفت در مجادله با ملاریا و دسترسی گسترده تر مبتلایان HIV به دواهای ضد رترو وایرس بوده است.

به گونۀ اوسط، این گزارش حاکی است که عمر زنان تقریباً در تمام کشورهای جهان درازتر از عمر مردان تثبیت شده است. اوسط مجموعی عمر زنان نزدیک ۷۴ سال است که از اوسط مجموعی عمر مردان در جهان حدود چهار و نیم سال بیشتر است.