- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

معلولین نیروهای دفاعی و امنیتی در بخش‌های غیر جنگی استخدام می‌شوند

چگونگی جابه‌جایی و تعبیه پرسنل تولی‌های اردوی منطقه‌ای در برخی ولایات، ارزیابی وضعیت امنیتی ولایات زون غرب و گزارش کمیسیون شهدای معاونیت دفتر شورای امنیت ملی در امور سرقوماندانی اعلی قوای مسلح از دیگر موضوعات مورد بحث در این جلسه بود.

براساس  فیصله جلسه رهبری ارشد امنیتی به ارگان های دفاعی و امنیتی وظیفه سپرد شد تا به منظور حمایت بیشتر از افراد دارای معلولیت نیروهای دفاعی و امنیتی، فرصت استخدام آن عده از معلولین که از صف محاربه خارج شده اند، در بخش های غیر محاربوی را فراهم بسازد.

داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی از تلاش و دستاوردهای نیروهای شجاع امنیتی و دفاعی کشور ستایش کرد و برای سرکوب و رفع تهدیدات دشمن و آرامش مردم هدایات لازم را داد.