- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

معاون والی خودخوانده طالبان در کندوز کشته شد

محمد عمر صافی والی کندز می گوید که مولوی رحمت الله مشهور به محمد، معاون والی خودخوانده طالبان برای کندز، همراه با دو تن از افرادش، امروز در مربوطات مرکز ولسوالى چهاردره در عملیات نیروهاى امنیتى کشته شد.

وی گفت که رحمت الله به همراه افرادش در یک منزل مسکونى پنهان شده بودند و حین فرار، در کمین نیروهاى امنیتى کشته شدند.

آقای صوفی افزود که هم اکنون جسد هر سه تن نزد نیروهاى امنیتى می‌باشد.

این معاون والی خودخوانده طالبان در کندز فعالیت داشته و مقامات امیدوار هستن که با کشته شدن وی اوضاع امنیتی در این ولایت بهبود یابد.