- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

مرد عراقی که به سوی رئیس جمهور آمریکا کفش پرتاب کرده بود، کاندید پارلمان شد

آوا نوشته است که «منتظر الزیدی» در جریان کمپاین انتخاباتی اش به خبرنگاران گفت که می خواهد ایالات متحده از جنگ عراق عذر خواهی کند و به همه خانواده های عراقی که از جنگ و اشغال کشور شان متاثر شده و یا آسیب دیده اند، غرامت بپردازد.

آقای الزیدی همچنین گفته است که در صورت برنده شدن در پارلمان کشورش، آن عده از سیاستمدارانی را  که از جورج بوش حمایت کرده اند بازخواست می کند.

در صفحۀ فیسبوک کمپیاین مبارزات انتخاباتی آقای الزیدی ویدیوی بوت اش که به سوی جورج بوش، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، پرتاب کرده است، نشر شده است.

در صفحۀ فیسبوک این کاندید انتخابات پارلمانی خطاب به رئیس جمهور پیشین ایالات متحده همچنین نوشته شده است که «این [پرتاب بوت] یک بوسۀ خداحافظی از سوی مردم عراق است، ای سگ. این [پرتاب بوت] از سوی بیوه ها، یتیمان و همه کسانی است که در عراق کشته شدند.»

پس از پرتاب بوت به سوی رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، آقای الزیدی به صورت فوری با برخورد محافظین مواجه شد و بعدا به سه سال زندان محکوم گردید.

اما او پس از سپری کردن نه ماه زندان، به بیروت و سپس به لبنان و اروپا انتقال داده شد. آقای منتظر الزیدی اخیرا به عراق برگشته تا در انتخابات پارلمانی کشورش اشتراک کند.

پرتاب بوت به سوی رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، آقای الزیدی را در عراق و کشور های عربی به شهرت رساند.

الزیدی که حال ۳۹ ساله است، ناوقت روز جمعه گفت: «واقعا گفته نمی توانم که آیا پرتاب بوت به سوی جورج بوش متضمن رای برایم است یا نه. واقعا چنین چیز هدفم نیست.»

انتخابات پارلمانی عراق به تاریخ ۱۲ می ۲۰۱۸ برگزار می شود.

آقای الزیدی خطاب به سیاستمداران حامی ایالات متحده گفت که «آنان باید با لگد از عراق بیرون رانده شوند، مثل که قوای اشغالی ایالات متحده، رانده شد. جورج بوش هم رفته است. آنان [امریکایی ها] همه باید عراق را ترک کنند. آنان برای مدت نا محدود نمی توانند اینجا بمانند.»

در فرهنگ مردم عراق، پرتاب بوت به سمت یک فرد، نشانۀ از تحقیر و اهانت است. در سال ۲۰۰۳ نیز، پس از آنکه قوای ایالات متحده صدام حسین، رئیس جمهور پیشین عراق را، از قدرت خلع کرد، مردم عراق بوت های شان را به سوی مجسمه های صدام حسین پرتاب کردند.