- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

متعهد به بهبود صحت مادران هستیم

به گزارش خبرگزاری رها؛ دکتور عبدالبصیر سرور، معین وزارت صحت عامه گفت که این وزارت به ادامه تعهدات خویش همگام با شرکای صحی خود متعهد شد تا اهدافی را مرتبط با “مادر مصون” تا سال ۲۰۲۰ در راستای کاهش میزان مرگ و میر مادران تا رقم ۲۵۰ در هر ۱۰۰ هزار ولادت زنده، کاهش دهد.

آقای سرور همچنین علاوه کرد، برنامه کاهش میزان مرگ و میر نوزادان تا رقم ۲۵ در هر ۱۰۰۰ ولادت زنده و کاهش میزان مرگ و میر اطفال تا رقم  ۶۵ در هر ۱۰۰۰ ولادت زنده را دنبال نماید.

چنانچه که ارقام نشان می دهد، میزان مرگ و میر مادران از ۱۶۰۰ مورد در هر ۱۰۰ هزار زایمان در سال ۲۰۰۲ میلادی به ۳۲۷ مورد در سال ۲۰۱۰ کاهش یافته است.

به گفته معین وزارت صحت، میزان مراقبت از مادران از ۱۰ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۶۰ درصد در سال ۲۰۱۰ افزایش یافته است.

شرین وارکی، نماینده صحی سازمان یونیسف در افغانستان اما می گوید که مرگ و میر مادران در افغانستان حدود ۴ هزار نفر در سال است که بسیاری از این مرگ و میرها قابل پیشگیری می باشد.

وی علاوه کرد که با وجود رشد چشم گیر کاهش میزان مرگ و میر مادران در یک دهه گذشته؛ افغانستان همچنان در میان ده کشوری که بیشترین میزان مرگ و میر مادران را دارا است، قرار دارد.

با این وجود، معین وزارت صحت عامه می گوید که صحت مادران و اطفال در صدر برنامه های این وزارت قرار دارد و در این راستا دستاوردهای خوبی نیز تاکنون داشته است.

گفتنی است، وزارت صحت با همکاری وزارت حج و اوقاف، شورای علما و اکادمی علوم، برنامه های آگاهی دهی را در جهت بهبود صحت مادران و اطفال به خصوص در زمینه فاصله دهی بین ولادت ها از نظر احکام اسلامی راه اندازی کرده است.