- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

قیمت خرید و فروش برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی/ ۱۳ سنبله