- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

قیمت خرید و فروش برخی از اسعار خارجی در بازار کابل/۱۸ سرطان