- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

قیمت خرید و فروش برخی از ارزها در بازار کابل/۱ قوس