- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

قرارداد ساخت سرک دره صوف تا یکاولنگ با یک شرکت چینی به امضا رسید

قرارداد احداث سرک یکاولنگ- دره صوف در سال ۲۰۱۴ به داوطلبی سپرده شده بود که دو شرکت –چینی و ترکی- “شارت لیست” شدند و در این داوطلبی شرکت چینی حاضر شد که سرک مذکور را به هزینه ۲۰۴،۹ میلیون دالر بسازد. در این قرارداد نظر به نرخ‏های گذشته،۵۰ میلیون دالر صرفه جویی شده است.

محمود بلیغ سرپرست وزارت فواید عامه گفت که این پروژه به کمک مالی بانک انکشاف آسیایی به پایه اکمال خواهد رسید و جزء دهلیز شمال و جنوب افغانستان است که در سال گذشته به اعلان تدارکاتی سپرده شد اما به دلیل قیمت‎های بالا و هم‎چنان مشکلات تخنیکی تصمیم گرفته شد که پروژه مجدداً از روش تدارکاتی مقید به پیش برده شود و این پروژه دارای ۸ پل به سایز‎های مختلف، ۱۹۴ پل‎چک و ۵۹۵۰ متر دیوار استنادی می‎باشد که در مدت ۱۲۷۸ روز به پایه اکمال می‎رسد.

آقای بلیغ افزود که این سرک از ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان شروع الی ولسوالی درۀ صوف ولایت سمنگان ادامه خواهد داشت که به تعداد ۳۷ قریه کوچک و بزرگ در مسیر سرک قرار دارد، هم‎چنان معدن ذغال سنگ که در مسیر سرک متذکره قرار دارد در انتقال ذغال به دیگر مناطق، مسیر کوتاه تر شده و این کار سبب کاهش زمان انتقال، ازدیاد استخراج ذغال سنگ و افزایش درآمد آنان می‎شود.

در مراسم امضای قرارداد مذکور که بعد از ظهر امروز یکشنبه در ارگ انجام شد و در آن محمد اشرف غنی، سرور دانش معاون دوم رئیس‎جمهور، محمدمحقق معاون دوم ریاست اجرایی، شماری از اعضای کابینه و شورای ملی و تام پنیلا رئیس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان، نیز حضور داشتند.

تام پنیلا رئیس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان خاطرنشان کرد که با تکمیل شدن این پروژه مناطق مرکزی افغانستان و در مجموع افغانستان به مرکز تجارتی و اقتصادی مبدل خواهد شد.

متعاقباً آقای لوشن رئیس شرکت سرک و پل سازی چین «CRBC» از این‎که برای نخستین بار در پیشرفت و بازسازی افغانستان نقش ایفا می‎کند، ابراز خرسندی کرد و خاطرنشان کرد که این اولین گام آنان برای همکاری در افغانستان است که تداوم خواهد یافت.

آقای لوشن گفت که شرکت «CRBC» در عرصه اعمار ساختمان‎ها و سرک سازی به صدها پروژه را در کشورهای مختلف عملی کرده است و پروژه‎های مهم اقتصادی را به سطح آسیا به پایه اکمال رسانیده  و در این عرصه تجارب خوبی دارد.

موصوف از رئیس‎جمهور تشکری کرد که به پروژه‎های زیربنایی توجه زیادی دارد و ابراز امیدواری نمود که در اثر کار مشترک افغانستان و جمهوری مردم چین، همکاری‎ها در عرصه‎های مختلف گسترش مزید یابد.