- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

قرارداد ساخت خط برق دوشی-بامیان به شرکت فیشنر سپرده می شود

خبرنامه ای که دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری منتشر کرده است، امده که این قرارداد شامل طراحی پروژه، اعلان داوطلبی، انتقال لین ۲۲۰ کیلو ولت (دبل سرکت) با ظرفیت ۳۰۰ میگاوات، اعمار سب استیشن در بامیان و احداث شبکه توزیع برق در بامیان است.

در خبرنامه به نقل از شرکت برشنا نگاشته شده است که تاکنون پنج بار قرارداد با شرکت المانی فیشنر تعدیل شده است و لازم است که یکبار دیگر تعدیل شود تا پروژه های قسط چهارم را نیز طراحی کند.

پروژه های قسط چهارم شامل چندین پروژه است که یکی از آن ها تهیه اسناد و دیزاین انتقال لین ۲۲۰ کیلو ولت از دوشی الی بامیان همراه با احداث سب استیشن در ولایت بامیان و شبکه توزیعی آن می باشد.

شرکت برشنا همچنین گفته است که با تأیید تمدید این قرارداد، شرک فشنر در روزهای آینده دیزاین این پروژه و تهیه اسناد داوطلبی آن را آغاز خواهد کرد.

طرح انتقال برق به بامیان به صورت فوری به کمیسیون تدارکات ملی فرستاد شد تا خط برق ۲۲۰ کیلو ولت نهایی شود و اجرا شود.

اما جنبش روشنایی این اقدام دولت را منحرف سازی افکار عمومی می پندارد و این طرح را اجرایی نمی داند.