- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

غنی: جنگ تحمیلی شکست خواهد خورد و امنیت تامین می شود

رییس جمهور گفت که نخستین و آخرین آرمان مردم افغانستان، تامین صلح دوامدار در کشور است و به هدف رسیدن به صلح دوامدار باید تمام افغان ها با هم متحد باشند.

عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی نیز که در این گردهمآیی سخنرانی می کرد، گفت افغانستان هیچ وقت تروریست صادر نکرده ولی قربانی تروریسم بوده است.

به گفته ی عبدالله، تروریزم خوب و بد وجود ندارد و کسانی که از تروریزم حمایت کرده‌اند امروز خود در آتش آن می سوزند.

وی تاکید کرد که هیچ کشوری تحت هیچ شرایطی تروریزم را به هدف تضیعف همسایه خود استفاده نکند و به هدف سرکوب تروریزم عزم جدی داشته باشد.

این در حالیست که در حال حاضر پاکستان  تروریزم را به خوب و بد تقسیم کرده است که به باور اسلام آباد گروه های که در افغانستان  می جنگند ترویزم خوب اند و کسانی که در پاکستان مردم ودولت این کشور را هدف قرار می دهند ترویزم بد می باشند.

همزمان با این، رییس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم یاد بود از دومین سالروز کشته شدن حشمت خلیل کرزی، لقب “شهید ملت” به وى  اهدا کرد.

رییس جمهور غنی، حشمت خلیل کرزی را شخص صلح دوست خوانده و گفت که یکى از آرمان هاى خلیل کرزى صلح،وحدت ملى و یکپارچگى درکشور بود .