- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

غنی: جامعه جهانی افغانستان را ترک نمی کند

ارگ به نقل از اشرف‌غنی نوشت لویه جرگۀ مشورتی صلح، نقشه‌راه را برای حکومت ارایه کرده است که قدم ‌به‌ قدم عملی می‌گردد.

وی همچنان افزود هماهنگی حکومت افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا در خصوص پروسۀ صلح موجود است و نوع اطلاع‌دهی متقابل به‌صورت اساسی و دوامدار وجود دارد.

آقای غنی همچنان تصریح کرد که در بخش بین‌المللی نیز فضای نهایت مثبت برای یک افغانستان دارای صلح دایمی، ثبات و امنیت به‌وجود آمده است. وی افزود که بحث‌های سازنده در رابطه به صلح میان حکومت افغانستان، ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا جریان دارد و کشور آلمان نقش مهم تسهیل کننده خواهد داشت.

اشرف غنی خاطرنشان ساخت که حکومت افغانستان برنامه‌های عملی را به هدف ایجاد اجماع منطقوی روی دست دارد که با تطبیق آن اجماع منطقوی مستحکم می‌گردد.

او گفت هدف مشترک ما رسیدن به صلح پایدار و ختم خشونت‌ها می‌باشد و تنها با حرکت واقع‌بینانه و منسجم می‌توانیم به این هدف برسیم.

وی افزود برگزاری انتخابات حتمی می‌باشد، چون بدون انتخابات ارادۀ ملت نمی‌تواند تمثیل گردد.

اشرف غنی در پایان این دیدار گفت: جامعۀ جهانی به این اجماع رسیده است که بالای افغانستان، کوتاه مدت نه بلکه وسط مدت و دراز مدت فکر نماید. وی افزود که ارادۀ ترک افغانستان بدون موجودیت یک نقشه راه واضح، وجود ندارد.