- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

غنی، انتخاب مجدد حسن روحانی را در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران تبریک گفت

آقای غنی روز گذشته به نمایندگی از ملت و دولت افغانستان، پیروزی مجدد حسن روحانی را منحیث رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در انتخابات اخیر آن کشور، به دولت و مردم ایران تبریک گفت.

در خبرنامه ارگ امده که رئیس جمهور کشور ضمن آرزوی موفقیت‌های مزید به حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، گفت که انتظار می‌رود روابط افغانستان و ایران به مثابۀ دو همسایه نزدیک، بر اساس اصل حسن هم‌جواری و احترام متقابل بیش از پیش توسعه یابد.